Fundacja Numizmatyczna Denarius
skr. poczt. 2
ul. Dubois 5
15-344 Białystok 6
fundacja@denarius.edu.pl
KRS 0000656860