Jacek Sarosiek – Prezes Zarządu
Wieloletni badacz zagadnienia numizmatyki getta łódzkiego. Autor publikacji i artykułów w prasie numizmatycznej, uczestnik prelekcji. W 2018 roku książka „Monety getta łódzkiego 1940-1944” została wyróżniona w konkursie im. Jana Gawrońskiego na pracę z zakresu numizmatyki, organizowanym przez Zamek Królewski w Warszawie.
Prezes białostockiego stowarzyszenia Wspólnota Wnuków Sybiraków, odznaczony Honorową Odznaką Sybiraka, decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków.

Andrzej Romanowski – Wiceprezes Zarządu
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2004 ukończył studia magisterskie w Instytucie Archeologii UW. Uzyskał dyplom na kierunku archeologia, ze specjalizacją zdobytą w trakcie studiów – archeologia i numizmatyka antyczna. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską, związaną ze znaleziskami monet rzymskich na ziemiach polskich, pod kierunkiem naukowym prof. Aleksandra Bursche (Wydział Historyczny, Instytut Archeologii UW).
Od 01.04.2005 zatrudniony w Gabinecie Monet i Medali Muzeum Narodowego w Warszawie, jako opiekun merytoryczny Kolekcji Monet Polskich. Od 01.02.2012 Kurator Gabinetu Monet i Medali – aktualnie opiekun Kolekcji Monet Antycznych. Autor licznych publikacji z zakresu archeologii i numizmatyki antycznej i polskiej. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, projektów badawczych i wystawienniczych. W latach 2014-2015 ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ds. analizy i opracowania materiałów do wniosku restytucyjnego, dotyczącego malborskiej kolekcji numizmatycznej wywiezionej do ZSRR przez Armię Czerwoną w 1945 roku. Opiniował także materiał numizmatyczny, identyfikując i opisując obiekty numizmatyczne dla innych instytucji muzealnych.